Veronika Doskočilová

Office Manager

Véra zodpovídá za řízení ekonomických firemních procesů napříč hierarchickou strukturou firmy. Je klíčovým agregujícím prvkem v celém systému firmy. Koordinuje a komunikuje s ostatními odděleními, a to zejména z procesního pohledu. Její pozice a charakter každodenních pracovních aktivit byl impulsem a současně stavebním kamenem pro transformaci firmy na učící se společnost a zavádění principů znalostního managementu ve firmě obecně. Jako dlouholetá hráčka basketbalu dobře ví, že úspěch tkví především v předem promyšlené herní strategii a týmové spolupráci. Spojením sportovních zkušeností s backgroundem získaným studiem jak technického, tak ekonomického oboru se snaží tuto strategii aplikovat i v každodenním chodu firmy.

Office Manager