Registrace ochranné známky

Získejte nejlepší možnou právní ochranu své značky v ČR i zahraničí.

S ochrannou známkou můžete ostatním zakázat, aby používali symboly vaší značky pro své výrobky a služby.

 

 • Připravíme přihlášku ochranné známky a vyřídíme související administrativu.
 • O známku se staráme 10 let – v případě prodloužení i déle.
 • Včas vás upozorníme na související lhůty a zastoupíme vás při jednání s úřady i konkurencí.
 • Tak, aby to bylo v souladu s vašimi obchodními plány. Strategicky s orientací na byznys.

V roce 2023 můžete získat zpět 75 % úředních poplatků za přihlášky ochranných známek díky grantu EUIPO.

Co lze chránit ochranou známkou?

Ochrannou známkou můžete chránit označení tvořící vaši značku, a to takřka do nekonečna. Podmínkou je, aby byl zákazník na základě takového označení schopen rozpoznat vaši značku a nezaměnil si ji s jinou značkou. Ochrannou známkou neochráníte označení klamavá, v rozporu s dobrými mravy, nebo například označení připomínající náboženské či státní symboly.

Ochrana značky ve světě

Ochrannou známkou můžete chránit označení tvořící vaši značku, a to takřka do nekonečna. Podmínkou je, aby byl zákazník na základě takového označení schopen rozpoznat vaši značku a nezaměnil si ji s jinou značkou. Ochrannou známkou neochráníte označení klamavá, v rozporu s dobrými mravy, nebo například označení připomínající náboženské či státní symboly.

Jak hlídat, jestli se někdo nesnaží získat podobnou ochrannou známku?

Hlídání spočívá hlavně v pravidelném kontrolování databází a rejstříků ochranných známek a vyhledávání nových zaměnitelných přihlášek.

Jeho hlavním cílem je zabránit zápisu kolizní ochranné známky, proto byste měli provádět monitoring tak často, abyste měli dostatek prostoru na případné kolize reagovat. Výstupy z monitoringu se odvíjí od hlídaného označení, území i seznamu výrobků a služeb.

Druhy ochranných známek

Ochrannou známkou můžete chránit označení tvořící vaši značku, a to takřka do nekonečna. Podmínkou je, aby byl zákazník na základě takového označení schopen rozpoznat vaši značku a nezaměnil si ji s jinou značkou. Ochrannou známkou neochráníte označení klamavá, v rozporu s dobrými mravy, nebo například označení připomínající náboženské či státní symboly.

Jak ušetřit na kvalitní ochraně

Ochrannou známkou můžete chránit označení tvořící vaši značku, a to takřka do nekonečna. Podmínkou je, aby byl zákazník na základě takového označení schopen rozpoznat vaši značku a nezaměnil si ji s jinou značkou. Ochrannou známkou neochráníte označení klamavá, v rozporu s dobrými mravy, nebo například označení připomínající náboženské či státní symboly.

Jako patentoví zástupci jsme zákonem vázáni mlčenlivostí.
Vaše nápady jsou u nás v bezpečí automaticky. Pokud potřebujete explicitní potvrzení, připravíme navíc i dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Chcete strategickou ochranu své značky?

 

Jste na správném místě.

Napište nám nezávaznou poptávku, v jakých zemích byste chtěli ochranu získat. Obvykle reagujeme do dalšího pracovního dne.

 

 

  Kde potřebujete chránit značku?

  Česká republika

  Registrace průmyslového vzoru ČR začíná na 4 000 Kč na prvních 5 let platnosti. Takovou ochranu designu lze postupně prodloužit až na 25 let.

  K zápisu dochází cca 2 roky od podání přihlášky.

  V nákladech je zohledněna:

  • Konzultace k možnostem ochrany designu
  • Strategie ochrany
  • Příprava a zpracování přihlášky
  • Úřední poplatek za podání (může být nižší, pokud vzor přihlašuje sám tvůrce designu)
  • Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
  Mám zájem

  Evropská unie

  Ochranu designu na území EU získáte registrací tzv. průmyslového vzoru Společenství začíná na 10 000 Kč na prvních 5 let platnosti. Takovou ochranu designu lze postupně prodloužit až na 25 let.

  Ochrana vašeho designu je takřka okamžitá – podáme přihlášku a obvykle do týdne je vzor registrován.

  V ceně je zohledněna:

  • Konzultace k možnostem ochrany designu
  • Strategie ochrany
  • Příprava a zpracování přihlášky
  • Zastupování před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví
  • Ochrana na celém území EU

  USA

  Design v USA chrání tzv. design patent (obdoba průmyslového vzoru), a to až na 15 let. Tato ochrana začíná na 32 000 Kč za 1 design. K zápisu dochází cca 1 rok od podání přihlášky.

  V nákadech je zohledněna:

  • Konzultace k možnostem ochrany designu
  • Strategie ochrany
  • Příprava a zpracování přihlášky
  • Zastupování spolupracujícím US zástupcem před úřadem
  • Koordinace a komunikace s místním patentovým zástupcem

  Jiná území

  Ochranu umíme zařídit téměř po celém světě díky síti prověřených spolupracujících zahraničních zástupců.

  Napište nám, kde potřebujete ochranu, a my zajistíme zbytek.

  V ceně je zahrnuto:

  • Nastavení strategie přihlašování
  • Vytvoření seznamu výrobků a služeb
  • Rešerše v platných ochranných známkách
  • Rešerše doménových jmén
  • Rešerše obchodního rejstříku
  • Příprava, zpracování a podání přihlášky (a související administrativa)
  • Zastupování během řízení o přihlášce a v průběhu následujících 10 let
  • Sledování souvisejících lhůt
  • Odborná konzultace kdykoli potřebujete

  Jak obvykle probíhá spolupráce

  01

  Sejdeme se

  Přes formulář, e-mailem, telefonicky či na schůzce a domluvíme nejlepší postup. Úvodní konzultace je bezplatná.

  02

  Prověříme označení a navrhneme strategii

  Ochranná známka platí 10 let, proto nic nepodceňujeme a jednáme v souladu s vašimi obchodními plány. Předáme vám kalkulaci celkových nákladů.

  03

  Připravíme a podáme přihlášku

  Rešerší prověříme, že vaší ochranné známce nehrozí kolize a spor. Vytvoříme seznam výrobků a služeb, připravíme přihlášku a po vašem odsouhlasení ji podáme.

  04

  Dohlédneme na registraci ochranné známky

  Zastoupíme Vás během řízení, vyřídíme související i následnou administrativu a postaráme se o to, aby platnost Vaší známky nebyla ohrožena.

  Pokud chcete mít jistotu, že si nikdo nezapíše známku podobnou té Vaší, budeme také pravidelně hlídat všechny rejstříky a databáze na vybraném území pomocí monitoringu.

  Reference

  Příklady společností, které na nás spoléhají s ochranou své značky