Rešerše na zrušení

Stojí vám v cestě za uvedením výrobku na trh cizí práva? Zjistěte, jak obtížné by byloje zrušit.

 • Pokud jsou to nižší jednotky dokumentů (patenty, užitné vzory), může se vám vyplatit prověřit, jestli a jaká je šance je zrušit.
 • Rešerši na zrušení patentu provádíme před každým zrušovacím řízení. Získáte jí totiž potřebné argumenty, na kterých případné řízení postavíte.

Kdy z rešerše nejvíc těžíte?

01

Víte o dokumentu, který porušujete (nebo byste potenciálně mohli porušovat)

02

Chcete zasáhnout do patentového řízení konkurence

03

Dostali jste výzvu od třetí strany týkající se údajného porušování práv

Co rešerší získáte?

 • Odhad šancí na úspěch při zrušovacím řízení
 • Přehled dokumentů k použití v případném návrhu na zrušení nebo výmaz
 • Rozsah, v jakém by kolizní právo konkurence mohlo jít zrušit
 • U každého dokumentu vybrané nejrelevantnější části textu a výkresů, vč. odkazu na úplné znění dokumentu, případný automatický překlad do AJ a další bibliografické údaje (datum zveřejnění, forma zveřejnění)
 • Vyjádření patentového specialisty k dalšímu postupu
 • Přehled použité rešeršní strategie
Jste na správném místě

Chcete zakročit proti cizímu patentu?

Kolik rešerše stojí?

Cena rešerše závisí na:

 • Složitosti řešení
 • Oblasti techniky
 • Množství prověřovaných dokumentů

Vliv může mít také datum podání prověřovaného dokumentu, kvalita jeho zpracování a obsah nároků.

Co k tomu od vás budeme potřebovat?

 • Číslo dokumentu, jehož právoplatnost máme posuzovat (přihláška, patent, užitný vzor)
 • Detailní popis vašeho řešení – v případě, že chcete vyjádření patentového specialisty, zda a v jaké míře je pro vás daný dokument konkurence skutečně relevantní (a tedy v jaké míře by bylo případně žádoucí ho zrušit)

Oceníme přehled staršího stavu techniky prověřovaného dokumentu (propagační materiály, manuály apod.), pokud jej znáte

Jak obvykle probíhá spolupráce?

01

Sejdeme se osobně /online

na úvodní odborné konzultaci

02

Vyplníte nám dotazník

s podrobnostmi vašeho technického řešení

03

Domluvíme se na časové dotaci rešerše

04

Pustíme se do rešerše

v odborných databázích, rejstřících, na stránkách konkurence a kdekoli, kde je možné najít argumenty ve váš prospěch

Pokud kdykoli v průběhu rešerše objevíme něco, co by představovalo v dalším postupu zásadní zlom, ihned vás informujeme a v rešerši dál nepokračujeme.

Rešerše lze provádět pouze ve zveřejněných dokumentech, k čemuž dochází standardně až 18 měsíců od podání přihlášek práv. Žádnou rešerší tedy nelze získat 100% jistotu. Postupujeme však vždy tak, abychom se jí v domluvené časové dotaci co nejvíce přiblížili.

Reference

S ochranou technických inovací na nás spoléhají namátkou tito klienti