Přihláška patentu

Komercializujte výsledky svého výzkumu a vývoje

Patenty ochráníte své vynálezy, technické inovace, hardware a další technická řešení až na 20 let.

Základním smyslem patentové ochrany je, že majitel patentu si k němu na určitém území může nárokovat exkluzivitu.

Výměnou za to v přihlášce patentu zveřejní podrobnosti o vynálezu, a to tak, aby bylo pro ostatní odborníky jednoduché se s ním seznámit. Ti jej ale nemohou bez souhlasu majitele patentu využívat.

 

  • Napíšeme přihlášku tak, abyste mohli získat ochranu, která dává smysl vašemu podnikání a budoucímu rozvoji
  • Usilujeme o vytvoření vašeho technického monopolu, nikoli o získání patentu, který lze snadno obejít či zrušit.
  • Zastoupíme vás v ČR i Evropě – díky vlastním českým i evropským patentovým zástupcům. Ve zbytku světa máme síť spolehlivých lokálních zástupců.

Před podáním přihlášky doporučujeme provést rešerši na patentovatelnost , kterou včas posoudíte splnění podmínek, ušetříte si náklady za neúspěšné patentové řízení a získáte kvalitněji připravenou přihlášku.

Naši klienti obvykle volí tento postup:

Rešerše na patentovatelnost

posoudí splnění podmínek, ušetří náklady a zlepší přihlášku

Česká přihláška

Musí se podat před prvním uvedením vynálezu na trh

Rozšíření ochrany do zahraničí (PCT přihláška)

Nejpozději do 12 měsíců od podání první přihlášky

Zveřejnění přihlášky

Cca 18 měsíců od podání první přihlášky je uvedena v rejstříku

Výběr konkrétních zemí z PCT

Do 30 měsíců od podání první přihlášky (po otestování výrobku na trhu)

Jste na správném místě

Chcete strategicky chránit své inovace?

Měli byste vědět o patentu

Půjde vaše řešení patentovat?

Patenty se udělují pouze na vynálezy, které nebyly nikde nikým zveřejněny, nejsou zřejmé jiným odborníkům z oboru (vykazují tzv. jistou úroveň vynálezecké činnosti) a jsou průmyslově využitelné v jakémkoli oboru.

Pokud některou podmínku nesplňujete, je v některých případech možné usilovat o ochranu užitným vzorem (tzv. malý patent).

Typickým příkladem vynálezů, které můžete patentovat, jsou nové výrobky a technologie, výrobní postupy, chemicky vyrobené látky a léčiva. Ze zákona si naopak nemůžete patentovat např. vědecké objevy či teorie. Využití těchto poznatků v určité technické aplikaci již ale patentovatelné být může.

Nejlepší způsob, jak posoudit splnění těchto podmínek, je provést tzv. rešerši na patentovatelnost. Pokud včas zjistíte, že vaše řešení patentovat nelze, ušetříte náklady jinak vynaložené na přípravu patentové přihlášky, kterou by patentový úřad nakonec zamítl.

Více o rešerši

Kdy se vyplatí patentovat?

Patent se vám vyplatí ve chvíli, kdy uvedením svého vynálezu na trh riskujete, že jej konkurence nebo kdokoli jiný bude schopen snadno zreplikovat (např. díky reverse engineering).

Zároveň je vhodné sledovat patentovou praxi vašeho oboru. Obecně platí, že čím obvyklejší patentování ve vašem oboru je, tím spíše musíte jakékoli inovace chránit.

Neméně důležitým faktorem je vaše vyjednávací pozice – pokud sháníte investory, prodáváte firmu nebo naopak hledáte způsob, jak získat zpět investice do vašeho výzkumu a vývoje, patent pro vás může představovat klíčovou výhodu. Jednak zvyšuje hodnotu vašeho projektu, jednak bývá ukazatelem kvality.

Faktory, které byste měli zvážit, jsme shrnuli do článku Kdy patentovat, a kdy ne. Nebo se s námi rovnou spojte a společně vymyslíme nejlepší postup.

Chci nezávaznou konzultaci

Chcete patent, abyste mohli vyrábět

Takhle to nefunguje. Vyrábět, prodávat nebo nabízet produkty můžete i bez patentu. Jen byste u toho neměli porušovat patenty cizí.

S patentem totiž můžete ostatním zakázat, aby vyráběli to, co si patentem chráníte. Funguje to ale i naopak – pokud vyrábíte něco, co si patentem chrání někdo jiný, může to zakázat vám.

V první řadě se tedy musíte přesvědčit, jestli něčí patent svým výrobkem neporušujete (například rešerší na neporušování). Teprve poté můžete řešit ochranu té části, která je inovativní.

Patentovat můžete jen konkrétní vynález – může to být způsob výroby či vhodné spojení materiálů, ale zpravidla to nebývá celý výrobek. A takových patentů na různé vynálezy a drobná vylepšení známých produktů jsou miliony.

Snadno se tak stane, že cizí patent porušujete, aniž byste o tom věděli.

Více o rešerši

Jak dlouho trvá, než získáte patent?

U ochrany patentem nejde pouze o to, kdy patent získáte, ale kdy podáte přihlášku. K tomu datu bude posuzována patentovatelnost dalších vynálezů. Včasným podáním tak můžete zabránit ostatním, aby si takový vynález také patentovali. Navíc, cca 18 měsíců od data podání bude přihláška zveřejněna a vy budete moci patent vymáhat.

Délka patentového řízení k udělení patentu se obvykle pohybuje v řádu jednotek let, přičemž se může výrazně lišit případ od případu. Do značné míry závisí např. na tom, jak dobře a odborně byla patentová přihláška sepsána, či na podobných dokumentech, které patentový úřad při svém průzkumu najde.

Pokud vám nejde o patent, ale o co nejrychlejší ochranu, může pro vás být vhodnější podat přihlášku užitného vzoru, jehož řízení trvá obvykle několik měsíců.

Více o užitném vzoru

K čemu slouží patent?

Základním smyslem patentové ochrany je, že majitel patentu si k němu na určitém území může nárokovat exkluzivitu, a to až na 20 let (v případě léčiv na 25 let).

Výměnou za to podrobnosti o vynálezu zveřejní, a to tak, aby bylo pro ostatní odborníky jednoduché se s ním seznámit. Ti jej ale nemohou bez souhlasu majitele patentu využívat.

Jak chránit technické inovace v ČR?

Využít můžete patent i užitný vzor, případně ochranu zkombinovat.

Do roka od podání přihlášky získáte od Úřadu průmyslového vlastnictví názor (tzv. výměr), jestli vaše řešení je možné patentovat. Pokud usilujete o co nejširší ochranu, zpravidla dostanete v tomto výměru také podmínky pro její omezení, na které je potřeba reagovat a před úřadem obhájit.

Náklady na český patent do jeho udělení (vypracování přihlášky, odpovědi na výměry, úpravy přihlášky) se většinou pohybují mezi 40-100 tis. Kč.

Českou patentovou přihlášku můžete do 12 měsíců od podání rozšířit ochranu do zahraničí, například prostřednictvím PCT přihlášky nebo národních přihlášek v jednotlivých státech.

Jak rozšiřorvat ochranu do zahraničí?

Patentovat můžete jen vynálezy, které nebyly dříve nikým zveřejněny – ani vámi. K tomuto zveřejnění dojde také ve chvíli, kdy podáte patentovou přihlášku.

Aby tato vaše přihláška nebránila v dalším rozšiřování ochrany do zahraničí, musíte ji stihnout podat v rámci konkrétního časového období. Jakmile tuto lhůtu promeškáte, zahraniční patentovou ochranu už nezískáte.

Lhůta na rozšíření ochrany do zahraničí je 12 měsíců od podání první přihlášky. Do té doby můžete podat navazující přihlášky do dalších zemí.

Jednou z možností je nepodávat národní přihlášky konkrétních zemí, ale využít tzv. PCT přihlášku. Tou deklarujete váš zájem o zahraniční ochranu a také ji podáváte do 12 měsíců. PCT přihláška vám poté dává dalších 30 měsíců, během kterých si můžete rozmyslet, do jakých zemí ochranu rozšíříte.

Proč zrovna my?

V čem se na nás můžete spolehnout

01
Průzkum patentovatelnosti Rešerší na patentovatelnost prozkoumáme možnosti ochrany vašich vynálezů, pokud budete chtít.
02
Příprava přihlášky jako dialog Nikdy nebudeme ve vašem oboru lepší než vy sami. Ale na základě vašich podkladů zpracujeme přihlášku tak, aby vám přinášela opravdovou obchodní výhodu.
03
Zastoupení před úřady v ČR i EU Postaráme se o komunikaci i administrativu spojenou s patentovým řízením. Evropu in-house, svět prostřednictvím prověřených lokálních partnerů.
04
Prosadíme vaše práva před úřady Záměrem autorit IP je uznávat pouze nezbytně nutný rozsah ochrany. Naším cílem je naopak získat rozsah co nejširší.
Více o nás
https://patententer.marketsoul.cz/wp-content/uploads/2023/08/MichalJordan.jpg
15 +
let zkušeností v oboru průmyslových práv
18
patentových zástupců a specialistů
100 %
zastupitelnost v nemocích i dovolených
100 +
zemí, ve kterých máme zkušenosti

Jako patentoví zástupci jsme zákonem vázáni mlčenlivostí.
Vaše inovace a nápady jsou u nás v bezpečí automaticky.

Příprava přihlášky je dialog

Vy znáte nejlépe svůj vynález, my víme, jak jej nejlépe ochránit

Pojďme to dát dohromady.

Jak probíhá spolupráce

01

Zavoláme si nebo se setkáme

Ne všechna řešení jsou patentovatelná a ne vždy potřebujete právě patent. Na úvodní konzultaci se pobavíme o vašich představách, vynálezu i plánech, ať můžeme vhodně zvolit postup ochrany.

02

Posoudíme potenciál ochrany řešení

Vyplníte nám dotazník o technických specifikacích vynálezu. Na jeho základech zvolíme typ ochrany, případně rešerší prozkoumáme šance na získání patentu. S rešerší vytvoříme kvalitnější přihlášku, ale můžeme ji vynechat, pokud budete chtít.

03

Odsouhlasíme další postup

Domluvíme se na konkrétních krocích k ochraně vašich inovací, které budou v souladu s vašimi obchodními cíli.

04

Psaní přihlášky může začít

Zpracujeme kompletně přihlášku, po vaší revizi ji podáme na patentový úřad. Jeho výměr k přihlášce prostudujeme a s naším komentářem vám zašleme. Všechny další kroky (např. odpověď na výměr) podnikáme až po vašem odsouhlasení.

Patenty a užitné vzory

Často se ptáte:

Jak patenty, tak užitné vzory chrání techniku. Co do rozsahu ochrany mezi nimi takřka není rozdíl, záleží proto, co od jednoho či druhého potřebujete.

Užitný vzor získáte rychleji – v řádu několika měsíců, protože patentový úřad při jeho zápisu nezkoumá, zda je vaše řešení nové a inovativní. Oproti patentu poskytuje pouze poloviční maximální dobu ochrany (10 let). Užitným vzorem neochráníte např. způsoby výroby, k tomu se využívá patent. Některá méně komplikovaná technická řešení by před úřadem zase neobstála jako patent – v takové chvíli je vhodnější využít užitný vzor. Navíc – užitné vzory, narozdíl od patentu, neexistují po celém světě. V některých zemích je tudíž vůbec získat nemůžete.

Náklady na patentovou ochranu se mohou odvíjet od mnoha faktorů – od komplexnosti vynálezu po teritoriální pokrytí.

Pokud máte zájem o český patent, zde se náklady obvykle pohybují zhruba v rozmezí 40-100 tisíc Kč do udělení patentu, přičemž následně se pro udržení patentu v platnosti platí každoroční udržovací poplatky.

Ochrana v zahraničí pak může znamenat další náklady v řádu statisíců korun, samozřejmě v závislosti na šíři teritoriálního pokrytí.

Takhle to nefunguje. Vyrábět, prodávat nebo nabízet produkty můžete i bez patentu. Jen byste u toho neměli porušovat patenty cizí.

S patentem totiž můžete ostatním zakázat, aby vyráběli to, co si patentem chráníte. Funguje to ale i naopak – pokud vyrábíte něco, co si patentem chrání někdo jiný, může to zakázat vám.

V první řadě se tedy musíte přesvědčit, jestli něčí patent svým výrobkem neporušujete (například rešerší na neporušování). Teprve poté můžete řešit ochranu té části, která je inovativní.

Patentovat můžete jen konkrétní vynález – může to být způsob výroby či vhodné spojení materiálů, ale zpravidla to nebývá celý výrobek. A takových patentů na různé vynálezy a drobná vylepšení známých produktů jsou miliony.

Snadno se tak stane, že cizí patent porušujete, aniž byste o tom věděli.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, hospodářsky využitelné a vznikly vynálezeckou činností.

Typickým příkladem vynálezů, které můžete patentovat, jsou nové výrobky a technologie, výrobní postupy, chemicky vyrobené látky a léčiva. Ze zákona si naopak nemůžete patentovat např. vědecké objevy či teorie. Využití těchto poznatků v určité technické aplikaci již ale patentovatelné být může.

Nejlepší způsob, jak posoudit splnění těchto podmínek, je provést tzv. rešerši na patentovatelnost. Pokud včas zjistíte, že vaše řešení patentovat nelze, ušetříte náklady jinak vynaložené na přípravu patentové přihlášky, kterou by patentový úřad nakonec zamítl.

U ochrany patentem nejde pouze o to, kdy patent získáte, ale kdy podáte přihlášku. K tomu datu bude posuzována patentovatelnost dalších řešení na trhu. Navíc, cca 18 měsíců od data podání bude přihláška zveřejněna a vy budete moci patent vymáhat.

Délka patentového řízení k udělení patentu se obvykle pohybuje v řádu jednotek let, přičemž se může výrazně lišit případ od případu. Do značné míry závisí např. na tom, jak dobře a odborně byla patentová přihláška sepsána, či na podobných dokumentech, které patentový úřad při svém průzkumu najde.

Pokud vám nejde o patent, ale o co nejrychlejší ochranu, může pro vás být vhodnější podat přihlášku užitného vzoru, jehož řízení trvá obvykle několik měsíců.

Patent bude platný, dokud budete hradit každoroční udržovací poplatky, ovšem maximálně po dobu 20 let od data podání přihlášky. Výjimku mohou tvořit tzv. dodatková ochranná osvědčení, která slouží k prodloužení patentové ochrany na léčiva či přípravky na ochranu rostlin na 25 let.

Nic jako „celosvětový patent“ neexistuje. Každý patent platí pouze na území, kde byl udělen a kde hradíte udržovací poplatky.

Chcete-li získat ochranu ve větším množství zemí, můžete s využitím systému PCT podat jednu mezinárodní přihlášku, nicméně i v tomto případě bude nakonec o udělení patentu rozhodováno v každé zemi jednotlivě.

Cestu k ochraně ve více zemích světa mohou ulehčit také různé regionální patentové systémy, jako je např. systém EPC, díky němuž můžete usilovat o evropský patent.

Při expanzi do zahraničí vám pomůžeme navrhnout strategii ochrany, která bude v souladu s vašimi obchodními cíli a finančními možnostmi.

Patent platí ve státech, ve kterých je v rámci tamního patentového řízení udělen. Některé státy jsou součástí nadnárodních patentových organizací sjednocujících patentová řízení pro členské státy.

Například Česká republika je členem Evropské patentové organizace, a Evropský patent tak může platit na našem území, aniž by prošel českým patentovým řízením.

Od data podání patentové přihlášky nebo přihlášky užitného vzoru máte lhůtu 12 měsíců na podání přihlášek do zahraničí. Pokud v této lhůtě podáte mezinárodní patentovou přihlášku PCT, čas na podání navazujících patentových přihlášek do zahraničí se prodlouží o dalších přibližně 18 měsíců. Celkem tedy můžete mít přibližně 30 měsíců od data podání na rozmyšlení, na kterých územích o patentovou ochranu usilovat.

V případě, že tyto lhůty promeškáte, ztrácíte možnost ochranu na dalších územích získat.

Určitě. Žádné vylepšení není příliš drobné, pokud má nějaký technický efekt nebo řeší technický problém. Zejména záleží, jestli je takové vylepšení nové a zda splňuje podmínky patentovatelnosti.

Neznamená to však, že takové vylepšení můžete hned prodávat.

V první řadě doporučujeme využít služeb patentového zástupce, aby posoudil, zda je nařknutí z porušení daného patentu opodstatněné. Pokud ano, mezi možné další kroky patří licenční smlouva s vlastníkem práv, obejití patentu úpravou technického řešení nebo pokus o zrušení tohoto patentu.

V opačném případě je vhodné vlastníkovi patentu odpovědět s odůvodněním tohoto názoru. Pokud se vlastník přesto rozhodne práva vymáhat, rozhodne příslušný patentový soud.

Před zvolením soudní cesty vymáhání vašich práv je vhodné nejprve informovat porušovatele formou doporučeného dopisu a zahájit s ním jednání, případně nabídnout licenci.

Dále můžete zvolit kvalifikovaného prostředníka, který jednání navede k dohodě, případně český Úřad průmyslového vlastnictví nabízí poskytnutí svého názoru, zda konkrétní předmět spadá do rozsahu daného patentu. Pokud ani takto nedojdete k dohodě, je nutné práva vymáhat soudní cestou.

Chcete-li takové situaci předejít, je vhodné během vývoje nebo před uvedením výrobku na trh provést rešerši na neporušování dalších (průmyslových) práv.  A to jak u technického řešení, inovace, vynálezu, designu a nejlépe i názvu.

Inovace a technická řešení je možné chránit patentem či užitným vzorem, pokud splňují jejich podmínky.

Názvy, loga, barvy a další označení můžete ochránit ochrannou známkou, vzhled výrobku zase průmyslovým vzorem.

Aspekty, které nejsou ze samotného výrobku snadno rozpoznatelné, je možné chránit jako obchodní tajemství (know-how).

Ještě před zahájením prodeje nebo jiným představením výrobku veřejnosti byste však měli prozkoumat, zda váš výrobek splňuje podmínky pro jednotlivé způsoby ochrany. Pokud si nejste jistí, pomůžeme vám se v nich zorientovat a vybrat nejvhodnější cestu.

 

Takový výrobek už nepatentujete, ale v některých státech jej ještě můžete ochránit užitným vzorem.

Užitný vzor je oproti patentu snadnější a rychlejší na získání, ale platí maximálně 10 let a navíc není uznávaný ve všech zemích.

Například v ČR můžete usilovat o ochranu prodávaného (nebo jinak zveřejněného) výrobku užitným vzorem do 6 měsíců od zveřejnění.

Pokud nestojíte o ochranu technických specifik výrobku, ale designu, takovou ochranu průmyslovým vzorem můžete získat až 12 měsíců od zveřejnění.

A pokud chcete ochránit název, logo nebo další označení, která vás odlišují od konkurence, můžete o ochrannou známku usilovat kdykoli.

Jako patentoví zástupci jsme ze zákona vázáni mlčenlivostí a tuto povinnost maximálně dodržujeme.

Pokud budeme znát podrobnosti vašich technických inovací a plánů, jedině tak budeme moci usilovat o co nejlepší způsob jejich ochrany. Důvěra je pro nás zásadní. Proto, budete-li chtít, uzavřeme společně také samostatnou dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Užitné vzory slouží k ochraně technických řešení, podobně jako patenty. Rozsah ochrany plynoucí z užitného vzoru je vymezen slovně tzv. nároky na ochranu.

Naproti tomu průmyslovým vzorem ochráníte vzhled výrobku, nikoliv jeho technickou podstatu. Rozsah ochrany je vymezen vyobrazením designu (průmyslového vzoru).

Nejvhodnějším postupem je mít podanou přihlášku patentu, užitného vzoru, případně průmyslového vzoru již před tím, než poskytnete detaily řešení potenciálním investorům.

Pokud jste přihlášku ještě nepodali, je vhodné mít s investory podepsanou dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Kontakt

Kde nás najdete?

Kde jen potřebujete.

Sídlíme v Brně, ale potkat se můžeme i v Praze, Liberci nebo u vás.

patents@patententer.cz
+420 778 538 088

Brno

Koliště 1961/13a
602 00 Brno–Černá Pole
po-pá 8-17

Ukázat na mapě

Praha

Opero
Salvátorská 931, 110 00
Praha – Staré Město
Otevírací doba dle domluvy

Ukázat na mapě

Liberec

Lipo.ink
U Jezu 525/4, 460 01
Otevírací doba dle domluvy

Ukázat na mapě

Online nebo u vás

V případě zájmu rádi přijedeme k Vám, nebo se s Vámi setkáme online.

Domluvte si schůzku
Reference

Přidejte se k firmám, které nám důvěřují s patentovou ochranou svých inovací.