Přihláška užitného vzoru

„Malý patent“ na ochranu vašich technických inovací

Rozdíl mezi patentem a užitným vzorem spočívá mimo jiné v rychlosti a složitosti jejich získání. Užitný vzor bývá zpravidla zapsán po 2-3 měsících od podání přihlášky v ČR, v zahraničí je to o něco déle. Rychleji tak můžete začít vymáhat svá práva.

  • Ochrana zajištěná kvalitně vytvořeným užitným vzorem se však neliší od patentové, čemuž také odpovídají jeho náklady.

Český Úřad průmyslového vlastnictví nezkoumá novost ani inovativnost řešení, přestože jsou to podmínky zápisu užitného vzoru. Jejich splnění, a tedy i kvalita ochrany užitným vzorem je pouze na vás. Aby váš vzor ustál námitky v případném sporu, doporučujeme provést důkladnou rešerši před jeho sepsáním.

Naši klienti obvykle volí tento postup:

Rešerše na patentovatelnost

20-40 tis. Kč na kvalitnější přihlášku

Česká přihláška užitného vzoru

40-100 tis. Kč na přípravu přihlášky

Zápis užitného vzoru

obvykle 2-6 měsíců od podání

Rozšíření ochrany do zahraničí

do 12 měsíců od podání lze podat PCT přihlášku | cca 100 tis. Kč

Názor úřadu

16 měsíců od podání získáte názor k rozšíření ochrany

Jste na správném místě

Chcete strategicky chránit své inovace?

V čem se na nás můžete spolehnout:

01

Související rešerše

Různými rešeršemi prozkoumáme možnosti ochrany vašich inovací, pokud budete chtít.
02

Příprava přihlášky

Na základě vašich podkladů zpracujeme přihlášku tak, aby splňovala všechny náležitosti. A to tak, aby poskytovala strategickou výhodu na trhu.
03

Zastoupení před úřady

Postaráme se o komunikaci i administrativu spojenou s řízením o zápis užitného vzoru.
04

Prosazování vašich práv před úřady

Záměrem autorit IP je uznávat pouze nezbytně nutný rozsah ochrany. Naším cílem je naopak získat rozsah co nejširší.
05

Navazující zahraniční řízení

Ochrana má největší smysl na trzích, které jsou pro vás zásadní. Služby umíme zajistit prakticky po celém světě.

Jako patentoví zástupci jsme zákonem vázáni mlčenlivostí.
Vaše nápady jsou u nás v bezpečí automaticky.

Co k přihlášce potřebujeme

  • Společnou schůzku, kde se pobavíme o možnostech ochrany vašeho vynálezu. Online, osobně, přizpůsobíme se.
  • Detailní informace o vašem vynálezu (vč. výkresů)
    Vyplníte nám dotazník s technickými specifiky vašeho řešení. Pokud nám něco nebude jasné, doptáme se.
  • Seznam teritorií, kde je pro vás ochrana relevantní

Příprava přihlášky je dialog.

Vy znáte nejlépe svůj vynález, my víme, jak jej nejlépe ochránit.

Pojďme to dát dohromady.

Jak probíhá spolupráce

01

Zavoláme si nebo se setkáme

Na úvodní konzultaci se pobavíme o vašich představách, inovacích i plánech, ať můžeme vhodně zvolit postup ochrany.

02

Prověříme potenciál ochrany řešení

Vyplníte nám dotazník o své inovaci a my na základě něj i schůzky rešerší prověříme, zda má smysl usilovat o užitný vzor, případně jak jinak je ochránit. S rešerší vytvoříme kvalitnější přihlášku, ale můžeme ji vynechat, pokud budete chtít.

03

Odsouhlasíme další postup

Domluvíme se na konkrétních krocích k ochraně vašich inovací, které budou v souladu s vašimi obchodními cíli.

04

Psaní přihlášky může začít

Zpracujeme kompletně přihlášku, po vaší revizi ji podáme na patentový úřad. Jeho výměr k přihlášce prostudujeme a s naším komentářem vám zašleme. Všechny další kroky (např. odpověď na výměr) podnikáme až po vašem odsouhlasení.

Jaký je rozdíl mezi patentem a užitným vzorem?

Patenty i užitné vzory chrání technické inovace. Rozdíl mezi nimi spočívá v rychlosti získání ochrany, maximální době platnosti, území a inovacím, pro které je možné takovou ochranu získat.

Užitný vzor získáte zpravidla rychleji než patent. Oproti minimálně ročnímu patentovému řízení, užitný vzor můžete mít zapsaný už do půl roku.

První nevýhodou pak pro někoho může být, že užitný vzor platí maximálně 10 let, patent může platit 20 let (v případě léčiv 25 let).

Hlavním rozdílem však je omezené území ochrany – užitné vzory v některých státech neexistují. Stejně tak tomu je s inovacemi – zatímco např. způsob výroby patentujete, užitný vzor na způsob výroby získat nemůžete.

V mezích těchto odlišností ale patent i užitný vzor poskytují stejný rozsah ochrany.

Kontaktní osoba

Vít Richter

Patent Specialist Senior

Reference

S ochranou svých technických inovací na nás spoléhají namátkou tyto společnosti