Monitoring ochranných známek

Chraňte se před napodobiteli po zápisu ochranné známky

Zakročte včas proti těm, kdo se snaží získat podobnou ochrannou známku.

Jak vás může podobná cizí ochranná známka ohrozit?

  • sníží sílu vaší značky
  • poškodí dobré jméno vaší značky (např. špatnou kvalitou výrobků prodávaných pod zaměnitelným označením)
  • pomůže ostatním přiživit se na vaší značce
  • ohrozí vaše práva na vymáhání ochrany např. při zasahování vůči padělatelům

 

Proti podobným přihláškám ochranných známek se můžete bránit – pokud se o nich dozvíte včas.

Jen v rámci EU je každý týden podáno několik tisíc přihlášek ochranných známek. A nikdo nehlídá, jestli mohou ohrozit tu vaši.

Jak se bránit proti zápisu kolizní ochranné známky?

Kdokoli má možnost zabránit nebo omezit zápisu (registraci) ochranné známky, a to kontaktováním přihlašovatele nebo oficiálně pomocí námitky.

Pokud zjistíte, že se někdo pokouší získat ochrannou známku pro podobné označení, jaké máte chráněné, toto je optimální postup:

  1. Kontaktujte přihlašovatele známky a upozorněte ho na vaši ochrannou známku. Přidejte rovnou i žádost o omezení rozsahu ochranné známky (např. pro takové výrobky a služby, které nezasahují do vašich) nebo stažení přihlášky.
  2. Podejte námitky proti přihlášce ochranné známky

Jak hlídat, jestli se někdo nesnaží získat podobnou ochrannou známku?

Hlídání spočívá hlavně v pravidelné kontrole rejstříků ochranných známek (tzv. monitoring) a vyhledávání nových přihlášek, které jsou podobné nebo zaměnitelné s vaší známkou.

Jeho hlavním cílem je zabránit zápisu kolizní ochranné známky, díky tomu, že se o ní dozvíte včas.

Proto byste měli provádět monitoring tak často, abyste měli dostatek prostoru na případné kolize reagovat. Výstupem z monitoringu je pak přehled přihlášek ochranných známek, které by mohly být podobné s tou vaší a tím její sílu ohrozili.

Jak často dělat monitoring?

Monitoring slouží k odhalení přihlášek, které by mohly ohrozit tu vaši. A zakročit proti nim je nejsnadnější v tzv. námitkové lhůtě.

To je lhůta, během které může kdokoli podat námitky na zápis přihlášky ochranné známky, a daný úřad průmyslového vlastnictví k nim bude přihlížet. Na jejich základě pak může známku pro některé výrobky a služby nezapsat, nebo ji nezapsat vůbec, a nebo – pokud jsou námitky slabě zpracované – známku zapsat v požadovém rozsahu.

Monitoring byste tedy měli dělat alespoň 1x za námitkovou lhůtu.

Lhůta na podání námitek se v různých státech liší. V rámci EU jsou to 3 měsíce, v USA pouhých 30 dní. Po uplynutí lhůty pro námitky je již výrazně složitější dosáhnout zrušení ochranné známky. Proto je důležité najít kolizní přihlášky ještě před jejich zápisem (registrací).

Většina úřadů průmyslového vlastnictví na kolizní přihlášky neupozorňuje, jejich hlídání je na vás jako na majitelích práv.

Objevili jste v rámci monitoringu přihlášku ochranné známky, která zasahuje do té vaší?

Pokud zjistíte, že se někdo pokouší získat ochrannou známku pro podobné označení, jaké máte chráněné, toto je optimální postup:

  1. Kontaktujte přihlašovatele známky a upozorněte ho na vaši ochrannou známku. Přidejte rovnou i žádost o omezení rozsahu ochranné známky (např. pro takové výrobky a služby, které nezasahují do vašich) nebo stažení přihlášky.
  2. Podejte námitky proti přihlášce ochranné známky
Více o námitkách a vymáhání práv

Kolik stojí monitoring 1 známky?

Česká republika

od 300 Kč / měsíc při roční platbě

Evropská unie

od 550 Kč / měsíc při roční platbě

Další státy

dle konkrétních států a označení

Jste na správném místě

Chcete mít přehled o rizikových přihláškách ochranných známek?

Uděláme jej za vás.

Budeme potřebovat vidět vaši ochrannou známku (nebo označení) a znát výrobky a služby, pro které ji používáte.

Jak obvykle probíhá spolupráce?

01

Zavoláme si nebo se sejdeme

Na úvodní konzultaci společně nastavíme strategii monitoringu a vybereme monitorovaná území

02

Vytvoříme cenový odhad

Na základě poskytnutých informací a vybraném území vytvoříme kalkulaci, kterou vám předáme k odsouhlasení

03

Nastavíme monitoring

Pravidelně budeme pomocí softwarových nástrojů kontrolovat přihlášky známek na vybraném území, a to tak, aby zachytil téměř každou variaci podoby hlídaného označení (včetně fonetické, vizuální i významové podoby)

04

Získáváte přehledy na váš e-mail

V pravidelných intervalech vám budeme zasílat přehled potenciálně rizikových přihlašovaných označení. U vysoce kolizních označení probereme možnosti dalšího postupu.

Reference

S ochranou značky na nás spoléhají namátkou tito klienti