Dotace na úřední poplatky (EUIPO)

 

Jak velké dotace můžete využít?

  • 90 % na poradenství a audit duševního vlastnictví (IP Scan) – finální cena 90 EUR namísto 900 EUR
  • 1 000 EUR na poplatky za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů (75 % u národních a evropských přihlášek, 50 % u mezinárodních)
  • 750 EUR na národní patentové přihlášky

Dotaci poskytuje Úřad EU pro duševní vlastnictví a pro naše klienty ji vyřizujeme zdarma.

Výše dotace:

PrávoBez podporyS podporou
Ochranná známka ČR5 000 Kč1 250 Kč
Ochranná známka EU850 EUR212,5 EUR
Průmyslový vzor ČR1 000 Kč250 Kč
Průmyslový vzor Společenství (EU)350 EUR87,5 EUR

Na přihlášky mezinárodních ochranných známek a průmyslových vzorů se vztahuje dotace 50 %.

Maximální celková podpora na žadatele je 1 000 EUR.

Příklad z praxe:

Uvádíte na unijní trh nový výrobek a chcete ochránit jeho název a design. Můžete na něj získat následující dotaci:

  • na 1 ochrannou známku EU: 637,5 EUR
  • na 1 průmyslový vzor EU: 262,5 EUR
  • Celková dotace: 900 EUR

Z původních 1200 EUR za úřední poplatky tak získáte zpět 900 EUR, celková výše poplatků bude 300 EUR.

Jen v roce 2022 jsme díky stejnému programu pomohli desítkám našich klientů ušetřit přes 2 500 000 Kč.

Máte zájem o dotaci?

Pobavme se o možnostech ochrany a podpory společně

Specifika dotace

Určeno pro malé a střední podniky a IČAře

Takovým podnikem jsou:

  • podniky s <250 zaměstnanci
  • a zároveň obratem ≤ 50 milionů EUR, nebo bilanční sumou roční rozvahy ≤ 43 milionů EUR

Zpětné vyplacení podpory

Prostředky z podpory SME Fund od EUIPO jsou vypláceny zpětně a je třeba počítat s navýšením ceny o DPH.

Určeno na úřední poplatky

Dotace pokrývá pouze úřední poplatky za podání přihlášky.

Nezahrnuje celkovou částku potřebnou na vyřízení přihlášek ochranné známky a průmyslového vzoru. K tomu je potřeba přičíst práci patentového zástupce za zpracování a zastupování přihlášek.

Služby patentových zástupců zahrnuje dotace MSP – Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví. Minimální výše této dotace je 50 000 Kč, je tedy vhodnější pro nákladnější (zpravidla mezinárodní) ochranu.

Nápověda

Jakou podporu zvolit?

Proveďte jeho mini-audit (tzv. IP Scan). Získáte přehled o stavu IP své společnosti a identifikujete, které z nich se vám vyplatí chránit. Mimo to je IP Scan možností k odhalení příležitostí a rizik vašeho duševního vlastnictví.

Právě IP Scanem nejčastěji začínáme spolupráce s novými klienty. Na něj pak navazuje registrace např. ochranné známky.

IP Scan je možné podpořit z dotace, která pokrývá 90 % jeho ceny. Cca 8-10 hodin naší práce tak můžete získat za 90 EUR, namísto 900 EUR.

S ochranou svého brandu začnete tím, že si ochráníte název své společnosti.

Pomůže vám ochranná známka, kterou získáte výhradní postavení na trhu a právo chráněné označení používat, případně jeho používání někomu zakázat.

Ochrannou známkou můžete chránit i další specifická označení, která tvoří vaši značku jedinečnou a zapamatovatelnou, např. logo, barva, claim, zvuk i animace.

Poplatky za ochranné známky lze ze 75% získat zpět v rámci dotace od Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Pomocí správně chráněného duševního vlastnictví můžete ze svých nápadů a projektů udělat obchodovatelný majetek.

Pomoci vám mohou právě práva průmyslového vlastnictví – ochranné známky, patenty, užitné a průmyslové vzory.

Pokud chcete mít jistotu o efektivitě a smysluplnosti zvolených práv, neváhejte se na nás obrátit. Úvodní konzultace poskytujeme nezávazně.

A pokud si nejste něčím jisti, můžeme začít službou IP Scan, v rámci které identifikujeme duševní vlastnictví, které by se vám vyplatilo chránit.

Ochraňte si je na těchto trzích pomocí průmyslových práv a využijte možnosti získat své investice zpět.

Přihlášky patentů nebo užitných vzorů uplatníte v rámci výzvy Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I, kde zpátky můžete získat až 75 % v rozsahu 50 tis. – 500 tis. Kč.

U přihlášek ochranných známek nebo průmyslových vzorů (na úrovni ČR nebo EU) je zase vhodnější využít SME Fund. Jejich výdaje samostatně nedosahují na minimální hranici podpory Inovačních voucherů. V některých případech je však možné zahrnout ochrannou známku a patent do dotace pod společný projekt. Záleží však na individuálním případu, který s vámi rádi probereme. Stačí se ozvat.

V takovém případě je potřeba, abyste měli o svém duševním vlastnictví skvělý přehled a znali jeho potenciál i do budoucna.

Snadným a finančně dostupným řešením je poradenství duševního vlastnictví zahrnuté v tzv. IP Scanu, díky kterému identifikujete příležitosti i rizika v oblasti IP. S využitím dotace jej získáte za 1/10 ceny – 90 EUR.

O tom, jestli je Vaše ochrana duševního vlastnictví efektivní, se můžete přesvědčit nezávislým auditem.

Služba IP Scan, na kterou se vztahuje 90% příspěvek, je garantována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a poskytována pouze akreditovanými společnostmi.

S využitím podpory na IP Scanu ušetříte 810 EUR, takže za výslednou částku 90 EUR můžete získat nezávislý pohled jiného profesionála na účinnost Vašich práv v rozsahu cca 8 hodin.

Nevíte, čím začít?

Od toho jsme tu my

Strategii ochrany vaší značky, výrobků i inovací navrhneme tak, aby byla v souladu s vašimi obchodními cíli. A pokud existuje vhodná podpora, kterou byste mohli část svých investic dostat zpět, budeme vás o ní informovat.

Jak obvykle probíhá spolupráce?

01

Spojíme se

A promluvíme si o vašich plánech a strategii, co budeme chránit, kde a jak

 

02

Žádost o voucher

Podáme žádost o voucher. S ním pak můžete získat podporu na ochranné známky, IP Scan nebo průmyslové vzory. K tomu od vás budeme potřebovat potvrzení o vedení bankovního účtu (stačí v elektronické podobě)

03

Počkáme, nebo podáme

Po získání voucheru máte další 4 měsíce na rozmyšlenou, jaké aktivity budeme 100% realizovat. Můžeme využít celý čas, nebo můžeme rovnou začít. Záleží na vás.

04

Podáme přihlášky, provedeme IP Scan

Připravíme přihlášky domluvených práv a zastoupíme vás v řízení před úřady. Pokud jsme se domluvili na IP Scanu, začne naše práce na něm.

05

Proplacení voucheru

Jakmile máte podané přihlášky, nebo provedený IP Scan, můžete požádat o proplacení dotace.

Potřebnou administrativu a získání dotace vyřizujeme pro všechny naše klienty zdarma.

Od roku 2021 máme v tomto programu 100% úspěšnost.

Jako patentoví zástupci jsme zákonem vázáni k mlčenlivosti. Vaše nápady jsou u nás v bezpečí automaticky.

Kontaktní osoba

Blanka Šalšová

Trademark and Industrial Design Specialist

Reference

Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis pulvinar.