Dana Tomíčková

Evropský patentový zástupce

Dana se v oblasti patentového práva pohybuje od roku 2015.

Naše klienty zastupuje před Evropským patentovým úřadem jako Evropská patentová zástupkyně a také před Úřadem průmyslového vlastnictví (ČR).

Je absolventkou VUT v Brně, kde vystudovala Fakultu chemickou a získala doktorát na Ústavu chemie na Fakultě stavební.