Adéla Karlíková

Language Specialist

Adéla ve své profesi překladatelky využívá znalosti z oboru biomedicínského inženýrství. Hravě si poradí s patenty zaměřenými medicínským, technickým i elektronickým směrem. Není jí cizí ani odvětví biochemie a strojírenství. Aktivně se zajímá o jazyky. Věnuje se němčině, angličtině a arabštině při nynějším studiu oboru Překladatelství anglického a německého jazyka se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je vybavena jazykovými dovednosti mimo jiné i díky svým studijním a pracovním cestám do zahraničí. Adéla je tvořivá, aktivní a svědomitá. Vždy pracuje s jasným cílem, precizně a samostatně, drží se předem dohodnutých pravidel. Zadaným úkolům se věnuje s plným nasazením a plní je vždy včas.

Zaměření

Překladatelství patentů z angličtiny a němčiny

Vzdělání

Fakulta elektrotechniky a informačních technologií VUT Brno

  • Bakalářské studium
  • Biomedicínská technika a bioinformatika

Fakulta elektrotechniky a informačních technologií VUT Brno

  • Magisterské studium
  • Ekologické a biomedicínské inženýrství

V rámci magisterského studia na VUT Brno absolvovala dvousemestrální studium na Otto von Guericke Universität Magdeburg v Německu a poté dvousemestrální studium na Fachhochschule Technikum Wien v Rakousku, kde získala v rámci programu double degree navíc i titul MSc.